Grafik poszukiwany - opracowanie identyfikacji wizualnej

Poszukujemy osoby chętnej do współpracy przy stworzeniu identyfikacji wizualnej dla kampanii informacyjnej Zemień elektroOdpady na Kulturalne Wypady.

15 listopada 2012

 

Kampania jest kontynuacją  ogólnopolskiej akcji Zamień Odpady na Kulturalne Wypady prowadzonej przez  Fundację EkoRozwoju przez ostatnie 2 lata i jest istotną częścią prowadzonych przez Fundację działań w temacie edukacji odpadowej.

Jej celem jest informacja  o potrzebie ograniczania produkcji elektroodpadów oraz ich właściwym składowaniu gdy stają się zbędne/ zużyte. Odbiorcami kampanii jest szerokie grono społeczeństwa, aktywne konsumencko.

Kampania jest ogólnopolska i będzie realizowana w większych miastach Polski od listopada 2012 do czerwca 2014r.

Przygotowanie identyfikacji wizualnej powinno obejmować:
- przygotowanie logotypu dla kampanii wraz z wytycznymi co do jego zastosowania oraz dopuszczalnymi wariantami

Termin zakończenia prac nad Systemem Identyfikacji Wizualnej nie może przekroczyć daty 10 grudnia 2012r.

Za wykonanie zadania przewidziana jest kwota 1500 pln brutto.

Osoby zainteresowane współpracą  proszone są o przesłanie  przykładowych własnych prac (portfolio) lub propozycji koncepcji logotypu dla kampanii e-ZONKW na poniższe dane kontaktowe w terminie do 15 listopada 2012.

Osoba wybrana do przygotowania Identyfikacji Wizualnej będzie miała pierwszeństwo w otrzymaniu kolejnych zleceń przeznaczonych do opracowania graficznego w ramach Kampanii:

  • opracowanie elementów graficznych strony internetowej, termin realizacji do 30 grudnia
  • opracowanie graficzne wystawy informacyjnej (12 posterów) , termin realizacji do 20 stycznia
  • projekt plakatu informacyjnego dla akcji e-ZONKW, termin realizacji do 20 lutego 2013
  • opracowanie graficzne elementów promocyjnych kampanii (bow flagi), termin realizacji do 20 lutego 2013


Kontakt/ informacje:

Monika Onyszkiewicz
Fundacja EkoRozwoju
Białoskórnicza 26, Wrocław
monika@fer.org.pl
Tel.502 987 207
Tel/fax 071 343 08 49